• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen kjente restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Det finansielle instituttet for FINA gir aktuell informasjon om bedrifter og enkeltpersoner som driver forretningsvirksomhet.

  Bankene kan gi opplysninger om private bedrifter, forutsatt at banken er godkjent av Nasjonalbanken. Landets forretningsbanker har fått større frihet til å engasjere seg i internasjonal handel.

  Viktig å innhente kredittopplysninger om kjøper før avtale inngås, på grunn av den utbredte tendensen til sen betaling.

  Åpen regning
  Forekommer, men frarådes. Forsinkelser i betalingsoverføringer inntil tre måneder forekommer. Vanlig kredittid er 20-60 dager. Kredittiden overskrides ofte. Lengden på forsinkelsen varierer med alt fra 30-90 dager.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 32 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 11 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 1,88 %

  Dokumentinkasso
  Forekommer, men frarådes. Kredittvurdering anbefales.

  Remburs
  Anbefales ved nye forretningsforbindelser eller store kontrakter.

  Garantier
  O/d-garantier forekommer.

  Vanlig med kredittforsikring. Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  Ateradius: Åpent.
  Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Morarente må være avtalt i kontrakten. Denne ligger for tiden på 12,29 %. Morarenten baseres på riksbankens styringsrente.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Det er vanlig at to purringer sendes etter 2-4 ukers forfallstid. Den tredje purringen sendes før saken overleveres til domstolen. Purregebyr er ikke vanlig.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold skal være skriftlig.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Kroatia om iverksetting av privatrettslige dommer.
  Kroatia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Zagreb
  Grand Centar
  Hektorovićeva 2 / 3rd floor
  10 000 Zagreb
  Croatia

  KONTAKT AMBASSADEN

  Handel og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kroatia er begrenset, men godt utviklet innen maritime næringer. Mulige vekstområder i Kroatia er produksjon og tjenester knyttet til maritime og marine næringer, fornybar energi, digitalisering, turisme, medisinsk teknologi og landbruk.

  Kroatias økonomi ble sterkt rammet av finanskrisen i 2008 med høy arbeidsledighet som resultat, særlig blant ungdom. Veksten i økonomien har startet etter landet ble medlem av EU i 2013, særlig innen turistsektoren.

  Dersom man ønsker å gjøre investeringer i Kroatia er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere da byråkratiet kan være utfordrende å manøvrere i. 

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Kroatia. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Kroatia. Programmet er forvaltet av Innovasjon Norge. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.