Transport- og tollforhold

Lenke til nasjonalt toll direktorat

Meget gode vei- og jernbaneforbindelser til resten av Europa.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Tollflyplasser
Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Dubrovnik.

Importhavner
Rijeka og Ploce er de største importhavnene. Andre importhavner er Sibenik, Zadar, Pula, Split, og Dubrovnik.

Vukovar er en betydelig innlandshavn (Donau).

Vareprøver
Vareprøver som sendes inn i landet for en gitt periode kan innføres tollfritt. Tollen kan kreve at det betales toll på varene når de føres inn i landet, som et depositum, som man får tilbake enten i helhet eller deler, basert på hvor lenge varen har vært i Kosovo. 

ATA-Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Zagreb
Grand Centar
Hektorovićeva 2 / 3rd floor
10 000 Zagreb
Croatia

KONTAKT AMBASSADEN

Handel og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kroatia er begrenset, men godt utviklet innen maritime næringer. Mulige vekstområder i Kroatia er produksjon og tjenester knyttet til maritime og marine næringer, fornybar energi, digitalisering, turisme, medisinsk teknologi og landbruk.

Kroatias økonomi ble sterkt rammet av finanskrisen i 2008 med høy arbeidsledighet som resultat, særlig blant ungdom. Veksten i økonomien har startet etter landet ble medlem av EU i 2013, særlig innen turistsektoren.

Dersom man ønsker å gjøre investeringer i Kroatia er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere da byråkratiet kan være utfordrende å manøvrere i. 

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Kroatia. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Kroatia. Programmet er forvaltet av Innovasjon Norge. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.