• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men innførsel av våpen, ammunisjon, militært utstyr og politiutrustning, antikviteter, kunstverk, edle metaller, avfall, ozonnedbrytende stoffer og stål er lisensbelagt. Lisens utstedes automatisk innen 30 dager.

  Medikamenter og narkotiske stoffer krever egen importtillatelse.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig

  Juridisk system
  Basert på tyskromersk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

  /