Eksportdokumenter

Faktura
Utstedes i tre eksemplarer. Ingen spesielle krav til formular.
Fakturaen må undertegnes for hånd.

Fakturaerklæring
Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Serbia og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EØS avtalen eller EFTA/Serbia avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

For noen få varesorter kreves opprinnelsesbevis. Disse er oppgitt i tolltariffen. Ved evt. forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter, planter, planteprodukter.

Andre dokumenter
For enkelte matvarer, husholdningsvarer og leker kreves et kvalitetssertifikat.

/