Transport- og tollforhold

Slovenias Tollvesen

Betydelig transittland for leveranser til Balkan-land. Bra utbygget vei- og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig ved leveranser til Slovenia.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Tollflyplasser
Ljubljana.

Importhavner
Koper (viktigste havn). Andre havner: Maribor, Murska Sobota og Valenje.

Frisoner
Koper og Maribor.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Vareprøver
Prøver uten kommersiell verdi kan innføres tollfritt.

ATA-Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

/