• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesielle krav til formular. Handelsfaktura utstedes på engelsk i minst tre eksemplarer. Foruten vanlig innhold må handelsfakturaen inneholde opplysninger om:
   - Opprinnelsesland
   - HS-tolltariffnummer
   - FOB og CIF, evt. CFR-pris
   - Nøyaktig varebeskrivelse
   - Kollimerking, nummer, antall og type
   - Pris per enhet og totalt for hver varetype
   - Informasjon om eventuelle rabatter
   - Eventuelt skipsnavn
   - Nummer for innførselslisensog valutatildeling
   - Rembursnummer

  Følgende erklæring påføres fakturaen;
  "We hereby certify this invoice to be true and correct."
  Dette er en bekeftelse på at de gitte opplysningene er korrekte.

  Fakturaen må undertegnes av eksportøren.

  Opprinnelsesbevis
  Opprinnelsessertifikat kreves normalt ikke. Kjøperen kan i enkelte tilfelle kreve dette og da kan Certificate of Origin brukes.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves ved eksport av blant annet levende dyr, kjøtt og kjøttprodukter samt enkelte planter.

  Krav om kvalitetssertifikat, utstedt av fabrikant, for en del næringsmidler.

  Andre dokumenter
  Fytosanitært sertifikat kreves for planter, plantedeler og frukt. For barberbørster krever et sertifikat om at de er fri for antrax, med mindre børstene er av vegetabilske eller kunstige fibre.

  Certificate of Free Sale kan kreves for forbruksvarer.

  Analysesertifikat kreves for enkelte kjemikalier.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Yangon
  Nordic House
  No. 3 Pyay Road, 6 Miles
  Hlaing Township
  Yangon

  KONTAKT AMBASSADEN

  Myanmar har siden 2011 beveget seg i en mer demokratisk retning, og på den måten blitt et mer åpent land. Med flere hundre tusen innbyggere, fører dette til stor etterspørsel av fornybar energi, medisiner og medisinsk utstyr, IT, telekommunikasjon og forbrukervarer.

  Regjeringen i Myanmar har de siste årene innført flere reformer som åpnet for utenlandske investeringer og privatisering av næringslivet. Dette har ført til mange muligheter på både lang og kort sikt, og at Myanmar klatrer på Ease of Doing Business rangeringen til Verdensbanken.

  Myanmar er rikt på naturressurser og har godt jordsmonn, store forekomster av olje, og store områder egnet til skogsdrift. Jord- og skogbruk, fiske, gruvedrift og energiutvinning er viktige inntektskilder for Myanmars økonomi.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.