• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. Import av varer med verdi over 500 000 CFA må være registrert hos autorisert bank med kopi av importlisens. Proforma faktura må også fremvises sammen med importlisensen og importørkortet.

  Åpen regning

  Forekommer, spesielt i Offentlig sektor. Der er 30-90 dager kredittid vanlig. Anbefales ikke.

  Dokumentinkasso
  Forekommer. Anbefales ikke.

  Remburs
  Vanlig. Bør være bekreftet og ugjenkallelig.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  Ateradius: Remburskrav, og banken skal godkjennes av Atradius.
  Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: På forespørsel.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den norske ambassaden i Nigeria er sideakkreditert Benin
  54 T.Y. Danjuma Street
  Asokoro
  Abuja 

  DEN NORSKE AMBASSADEN I Abuja

  Benin er ett av Afrikas mest stabile demokratier og et spennende marked i utvikling. Den sittende regjeringen har satt konkrete mål for å bekjempe korrupsjon og forbedre infrastruktur, forretnings- og investeringsmulighetene i landet. Benin ønsker også å styrke sin turistsektor.

  Reformene som er gjennomført, har ført til at landet har klatret på Verdensbankens "Ease of doing business"-indeks. Noen av de medvirkende faktorene er effektivisering av inn-fortollingssystemet og investeringer i infrastruktur som jernbane, veier, havner og kraftforsyning.

  Likevel er det fortsatt store utfordringer knyttet til handel med Benin på grunn av høy korrupsjon.

  Mulighetene for norsk næringsliv i Benin er fortrinnsvis innenfor akvakultur (teknologi), olje og gass, fornybar energi og utstyr til fiskeri- og landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.