• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Produktkrav angitt i nasjonalt regelverk eller krav til bruk av visse standarder kan ofte fremgå av vedlegg i en kjøpskontrakt. Dersom dette ikke er spesifisert i kontrakten, bør selgeren på annet vis finne ut av hvilke tekniske regler som kreves for produktet, for eksempel gjennom en tett dialog med importør.

  Særskilte krav bl.a. for sigaretter, tobakk og fyrstikker. Farmasøytiske produkter skal registreres hos helsemyndighetene i Benin før import. Et Health Certificate vil være påkrevet ved import. Medisiner og medisinsk utstyr skal merkes med en etikett som angir navn og adresse til produsent.

  Standarder
  Benin er fullt medlem av ISO.
  Benins nasjonale standard organisasjon er Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle de la Qualité (ANM).

  Immaterielle rettigheter
  Benin er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer
  Konserverte og halvkonserverte matvarer skal være tydelig merket med fremstillingsdato.

  Merking på fransk anbefales, og varer av norsk opprinnelse bør merkes “Fabrique au Norvège”. Varer som ikke har en god dokumentasjon på opprinnelse og som ikke er merket med “imported” er ikke tillatt å ta inn i landet.

  Det er ingen spesielle krav til merking av forpakningsemballasje, men ettersom de fleste varer oppbevares utendørs, anbefales vanntett forpakning.

  Bemin er ikke en del av Rotterdam-konvensjonen, så ved import av kjemikalier er det nasjonale kontrollsystemer som gjelder. Material Safety Data Sheet eller Certificate of Analysis må følge produktet.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den norske ambassaden i Nigeria er sideakkreditert Benin
  54 T.Y. Danjuma Street
  Asokoro
  Abuja 

  DEN NORSKE AMBASSADEN I Abuja

  Benin er ett av Afrikas mest stabile demokratier og et spennende marked i utvikling. Den sittende regjeringen har satt konkrete mål for å bekjempe korrupsjon og forbedre infrastruktur, forretnings- og investeringsmulighetene i landet. Benin ønsker også å styrke sin turistsektor.

  Reformene som er gjennomført, har ført til at landet har klatret på Verdensbankens "Ease of doing business"-indeks. Noen av de medvirkende faktorene er effektivisering av inn-fortollingssystemet og investeringer i infrastruktur som jernbane, veier, havner og kraftforsyning.

  Likevel er det fortsatt store utfordringer knyttet til handel med Benin på grunn av høy korrupsjon.

  Mulighetene for norsk næringsliv i Benin er fortrinnsvis innenfor akvakultur (teknologi), olje og gass, fornybar energi og utstyr til fiskeri- og landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.