Eksportdokumenter

Faktura
Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

I henhold tollverdibestemmelser i New Zealand, skal frakt og forsikring for den internasjonale delen av transporten ikke inngå i varens tollverdi. FOB-verdien eller tilsvarende bør derfor avregnes på fakturaen.

Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Ingen visering eller legalisering.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves blant annet for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, frukt og grønnsaker, samt enkelte matvareprodukter.

Andre dokumenter
Kasser av tre eller kryssfinér, sprinkelkasser, paller eller annen emballasje av tre må være helt fri for bark og for synlige tegn på insekts- eller soppangrep, samt følges av en erklæring undertegnet av eksportøren som bekrefter dette. Følgende erklæring kan påføres fakturaen:

"I hereby declare that all timber used for packing the goods listed in this invoice has been inspected by me and was to the best of my knowledge free from bark and from visible signs of insect and fungal attack when the goods were shipped to New Zealand."

På grunn av karantenebestemmelser kan importøren kreve at treemballasje behandles mot treveps (Sirex) og at det blir sendt med et fytosanitært sertifikat som utstedes av Mattilsynet. 
Det anbefales å sende sertifikatet direkte til importøren i god tid før varens ankomst.

/
Pat Ho

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Consulate General 
Deloitte House
PO Box 1990 
WELLINGTON
New Zealand er sideakkreditert under

AMBASSADEN I AUSTRALIA

Med vekst i eksporten de siste årene er New Zealand et interessant marked for norske eksportører. New Zealand deler førsteplassen med Danmark som verdens minst korrupte land og Verdensbanken har rangert dem som det landet i verden det er enklest å starte opp en bedrift i.  
 
New Zealands kontinentalsokkel kan ha potensial som fremtidig offshoremarked av betydning, og innebærer særlige muligheter for norsk ekspertise og teknologi. Norske næringsinteresser i New Zealand er hovedsakelig knyttet til shipping og subsea industri. Andre bransjer av interesse er bioteknologi, filmbransjen og telekommunikasjon/IT. 

Utenrikstjenesten har ikke egen representasjon i New Zealand, men den norske ambassaden i Canberra (Australia) er sideakkreditert til Wellington.