• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Australias Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo-Sidney er rundt 40 dager.

  Ved salg til offentlige etater i Australia har australske linjerederier førsteprioritet på frakt. Generelt effektive havner. Lasting og lossing gjennomgående kontrollert av australske havnearbeidere. Det er svært viktig at emballasjekrav imøtekommes. Ellers risikerer varene å bli stående fast i tollen.

  Vel utbygget innenlandsk vei- og jernbanenett. Togtransport ofte konkurransedyktig på lengre strekninger.
  De fleste delstater i Australia har egne regler om blant annet vekt og kjøretøykontroll.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Adelaide, Brisbane, Canberra, Cairns, Darwin, Devenport, Hobart, Launceston, Melbourne, Perth, Rockhampton, Sydney, Townsville, Wynyard/Burnie.

  Importhavner
  Menbourne og Sydney er de største conteiner havnene.

  Andre mye brukte havner er: Adelaide, Brisbane, Darwin, Geelong, Hobart, Newcastle, Perth, Port Kembla og Townsville.

  Frisoner
  Frisone i Darwin (Northern Territory).

  Frihandelsområder
  Tollpreferanser innrømmes varer fra Canada, Chile, Singapore, Thailand, New Zealand, Papua- New Guinea, USA, ASEAN land og en del stater i det sørlige Stillehavet (SPARTECA-avtalen). Det gis tollpreferanser mot en rekke U-land.

  Fortolling og lagring
  Ankomst av skip og fly må mledes inn elektronisk i forkant. Flyfrakt må meldes inn senest 3 timer før ankomst. Skip må melde sin ankomst 10-4 dager før ankomst. Detaljer rundt frakten må meldes tollmyndigheten senest 48 timer før ankomst.

  Fortollinger foretas elektronisk gjennom ICS-program (Integrated Cargo System). Importerte varer som ikke er tollbehandlet overføres til tollager.
  Ufortollede varer kan ligge på privat godkjent (licensed) tollager det er ingen tidsbegrensinger. Det er også muligheter for bearbeiding.

  Forsendelser på paller av ubehandlet tre kan risikere å bli stoppet av tollvesenet ved innførsel til Australia, og i tillegg bli sprøytet eller gasset før varepartiet tillates innført i landet. Ved eksport av mat og andre bioprodukter til Australia, les mer på sidene til Department of Agriculture and Water Resources.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Disse merkes "Trade samples no charge, no commercial value".
  Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet 
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger/messer, posttrafikk og transittering. Ved postforsendelse skal Carnet legges i postpakken eller forsendelsesadvis.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  17 Hunter Street, Yarralumla
  Canberra ACT 2600
  Australia


  KONTAKT AMBASSADEN

  Australia er verdens 12. største nasjonaløkonomi målt i BNP. Nærheten til det asiatiske markedet, høyt utdannet arbeidsstokk, konkurransedyktig selskapsskatt og et stabilt politisk system gjør landet til et attraktivt marked for norsk næringsliv. 
   
  Den australske økonomien er hovedsakelig basert på utvinning og eksport av naturressurser. Australia er verdens niende største energiprodusent, og ventes å bli den ledende LNG-eksportøren innen 2020. Regjeringen har investert betydelige beløp i australske olje/gass-prosjekter, og internasjonale teknologibedrifter er høyt etterspurt. Det er store muligheter for norsk ekspertise og teknologi. 
   
  Andre bransjer av særlig interesse er fornybar energi (vind/sol/bioenergi), maritim sektor, utdanningssektoren, helsesektoren og forsvarsindustrien.