• EN
 • Logg inn
 • /
  Diogo Palhais

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Dublin
  34 Molesworth Street
  Dublin 2
  Irland

  KONTAKT AMBASSADEN

  Irland og spesielt Dublin har utviklet seg til en «hub» for store amerikanske multinasjonale selskaper og også mindre bedrifter innenfor teknologi og IT. Irland tilbyr en engelsktalende, høyt kvalifisert og internasjonal arbeidskraft med en lav selskapsskatt. 

  Irland har en rekke ganger blitt kåret som et av de mest næringslivsvennlige landene i EU. På tross av at det irske markedet er relativt begrenset, etablerer en rekke internasjonale selskaper seg her for å få tilgang til EU-markedet.

  Norsk næringsliv er til stede innenfor IT/teknologi, luftfart, energi, havrelaterte næringer (inkludert fiskeoppdrett) og landbruk. Det er potensiale for norske bedrifter innenfor alle disse områdene.