Produktkrav

Standarder
Irland er fullt medlem av ISO og CEN.
Irlands nasjonal standard organisasjon er National Standards Authority of Ireland.

Immaterielle rettigheter
Irland er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret.

/
Diogo Palhais

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Dublin
34 Molesworth Street
Dublin 2
Irland

KONTAKT AMBASSADEN

Irland og spesielt Dublin har utviklet seg til en «hub» for store amerikanske multinasjonale selskaper og også mindre bedrifter innenfor teknologi og IT. Irland tilbyr en engelsktalende, høyt kvalifisert og internasjonal arbeidskraft med en lav selskapsskatt. 

Irland har en rekke ganger blitt kåret som et av de mest næringslivsvennlige landene i EU. På tross av at det irske markedet er relativt begrenset, etablerer en rekke internasjonale selskaper seg her for å få tilgang til EU-markedet.

Norsk næringsliv er til stede innenfor IT/teknologi, luftfart, energi, havrelaterte næringer (inkludert fiskeoppdrett) og landbruk. Det er potensiale for norske bedrifter innenfor alle disse områdene.