Transport- og tollforhold

Irske Tollvesen

Velutbygget vei-, jernbane- og kanalnett.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Tollflyplasser

Cork, Dublin og Shannon ved Limerick.

Importhavner
Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Galway, Limerick og Waterford.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen ett år.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom. 

ATA-Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, samt utstillinger og messer.

/
Diogo Palhais

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Dublin
34 Molesworth Street
Dublin 2
Irland

KONTAKT AMBASSADEN

Irland og spesielt Dublin har utviklet seg til en «hub» for store amerikanske multinasjonale selskaper og også mindre bedrifter innenfor teknologi og IT. Irland tilbyr en engelsktalende, høyt kvalifisert og internasjonal arbeidskraft med en lav selskapsskatt. 

Irland har en rekke ganger blitt kåret som et av de mest næringslivsvennlige landene i EU. På tross av at det irske markedet er relativt begrenset, etablerer en rekke internasjonale selskaper seg her for å få tilgang til EU-markedet.

Norsk næringsliv er til stede innenfor IT/teknologi, luftfart, energi, havrelaterte næringer (inkludert fiskeoppdrett) og landbruk. Det er potensiale for norske bedrifter innenfor alle disse områdene.