• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Brukt oppdrettsutstyr og landbruksredskaper må ha bekreftelse på at de er desinfisert før import. "Tjaldurs Apotek" på Færøyene har monopol på import av medisiner.

  Tillatelse til import av skytevåpen og ammunisjon gis av "Føroya Landsfúti".
  "Rúsdrekkasøla Landsins" har monopol på import av alkohol, vin og øl.

  Mineralvann og andre leskedrikker må ikke importeres i engangsemballasje.
  Sjøfartøyer som er større enn 20 meter i høyde x bredde må ha importtillatelse fra Fiskeridepartementet.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Basert på dansk, tyskromersk rett. På grunn av utstrakt indre selvstyre er ikke alltid færøyske og danske lovbestemmelser de samme. Disse avvikene gjelder i mindre grad handelsrettslige spørsmål.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kgl. Norsk Generalkonsulat, Tórshavn
  Yviri vid Strond 4
  Fo-100 Tórshavn
  Færøyene

  Færøyene er sideakkreditert under Den norske ambassaden i Danmark

  KONTAKT AMBASSADEN

  Færøyene er en selvstyrt del av kongeriket Danmark. Økonomien på Færøyene er sterkt knyttet opp mot sjømatindustrien hvorav oppdrett og fiskeeksport er den største økonomiske driveren. Norge er den nest største eksportøren til Færøyene etter Danmark. Viktige importvarer er næringsmidler, maskiner og transportmidler, olje og oljeprodukter og halvfabrikata.

  Færøyene har vært koblet politisk til Danmark siden det 14. århundre, men har høy grad av selvstyre.  Det skulle blitt avholdt en folkeavstemning om mulig løsrivelse fra Danmark i 2018, men den er utsatt inntil videre. Færøyene er medlem i Nordisk råd, men ikke medlem av EU.