• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Standarder
  Færøyene er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Danmark.
  Danmark er fullt medlem av ISO.
  Danmarks nasjonal standard organisasjon er Dansk Standard.

  Immaterielle rettigheter
  Færøyene er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Danmark.

  Danmark er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer
  Generelt gjelder danske regler. Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kgl. Norsk Generalkonsulat, Tórshavn
  Yviri vid Strond 4
  Fo-100 Tórshavn
  Færøyene

  Færøyene er sideakkreditert under Den norske ambassaden i Danmark

  KONTAKT AMBASSADEN

  Færøyene er en selvstyrt del av kongeriket Danmark. Økonomien på Færøyene er sterkt knyttet opp mot sjømatindustrien hvorav oppdrett og fiskeeksport er den største økonomiske driveren. Norge er den nest største eksportøren til Færøyene etter Danmark. Viktige importvarer er næringsmidler, maskiner og transportmidler, olje og oljeprodukter og halvfabrikata.

  Færøyene har vært koblet politisk til Danmark siden det 14. århundre, men har høy grad av selvstyre.  Det skulle blitt avholdt en folkeavstemning om mulig løsrivelse fra Danmark i 2018, men den er utsatt inntil videre. Færøyene er medlem i Nordisk råd, men ikke medlem av EU.