Eksportkrav ut av Norge

Det foreligger en forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland

For mer informasjon kontakt UDs avdeling for Eksportkontroll.

/