Import- og handelsforhold

Importrestriksjoner
Importlisens kreves for bla. legemidler, medisinsk utstyr, kjemiske plantevernmidler, veterinærprodukter, kino-/video- og andre fremviserapparater, industriavfall av forskjellig slag, våpen og tilhørende ammunisjon, produkter som inneholder alkohol, saft- og planteekstrakter, tobakk, kosmetikk og parfymer, sjømat og fiskeprodukter.

Lisens gis vanligvis for inntil ett år, men kan også være avgrenset til enkeltforsendelser.

Statlig monopol på import av medisiner.

Alle importører må være registrert hos Nasjonalbanken (National Bank of the Republic of Belarus-NBRB) , Finansdepartementet (MInestry of Finance) eller Minestry of Jusstice.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig, med mindre importør krever det.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett.

Leveringsbetingelse
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

/