• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  På grunn av sin beliggenhet som innlandsstat er vei- og jernbanetransport de vanligste transportformene ved forsendelser til Hviterussland. Jernbanetransport er relativt konkurransedyktig i Hviterussland.

  Veinettet er tildels i dårlig forfatning, særlig utenom de større byene. Innenlandske vannveier og elver er en ganske viktig transportåre. Ved forsendelser til Hviterussland tilrås sterkt bruk av transportører med et beviselig fungerende lokalt nettverk.

  Ved sjøtransport er Klapeida i Litauen, Ventspils i Latvia og Nikolajew i Ukraina de vanligste transitthavnene.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Minsk-1, Minsk-2, Grodno, Gomel

  Importhavner
  Det er ingen importhavner i landet.

  Frisoner
  Brest, Minsk, Gomel-Raton og Vitebsk, Molgiljow, Grodno-Invest. Delvis avvikende regler for ulike frihandelssoner.

  Frihandelsområder
  Hviterussland er med i the Eurasian Economic Community (EAC) sammen med Russland, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan. En rekke produkter med opprinnelse i disse landene kan importeres tollfritt.

  Hviterussland er med i the Eurasian Economic Union (EAEU) sammen med Armenia, Russland, Kasakhstan og Kirgisistan.

  Fortolling og lagring
  Regelverket for innfortolling i Hviterussland er til dels svært komplisert. I praksis er innfortolling av varer i Hviterussland ofte svært tid- og delvis også kostnadskrevende.
  Fortolling kan kun foretas av vareeier eller agent.

  En god del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor ekstremt viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av fortollingsagent, leveringsbetingelser og betalingsformer.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt, herunder vareprøver med sikte på å få utstedt sikkerhetssertifikat.
  Vær nøye med å overholde frister for eventuelt gjenutførsel.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertid ved hjelp av ATA-Carnet.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, postforsendelser og transittering.

  /