• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  National Bank of Ukraine er anvarlig for alle utbetalinger i nasjonal (Hrywnja) og utenlandsk valuta. For tiden gjelder en 365 dagers frist for utbetalinger både ved import og eksport.

  Åpen regning

  Frarådes, med mindre det dreier seg om forskuddsbetaling. Vær oppmerksom på at importør må ha tillatelse fra egen bank på beløp over 50 000 USD.

  Ved betaling i rater er en forskuddsandel på 35-45 % ikke uvanlig. Betalingsforsinkelser på en - fem måneder er blitt registrert. Pålitelig regnskapsinformasjon om ukrainske kunder er gjennomgående vanskelig tilgjengelig.

  Bruk av kredittforsikring er en sikringsmulighet ved salg i åpen regning.

  Dokumentinkasso
  Frarådes.

  Remburs
  Bekreftet og ugjenkallelig remburs betalbar i norsk bank anbefales. 

  Vær nøye med å sjekke kredittverdigheten til kjøpers forretningsbank.
  Ved salg på remburs er en kredittid på 15-30 dager vanlig.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  AteradiusPå forespørsel.
  Euler HermesPå forespørsel.
  Trygg forsikringPå forspørsel.
  Coface: På forespørsel.

  Andre forhold
  Vestlige banker har til nå vært svært forbeholdne med å anerkjenne ukrainske banker som pålitelige. Bruk erfarne banker.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Vul. Striletska 15
  01901 Kyiv
  Ukraina

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ukrainas regjering jobber med å gjennomføre tiltak for å integrere landet med EU og gjøre landet mer konkurransedyktig internasjonalt. Likevel har Ukraina fortsatt store utfordringer da de utviklingsmessig befinner seg langt under vestlige standarder. Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014 og militære handlinger i Øst-Ukraina har gjort den økonomiske situasjonen enda mer utfordrende.

  Ukraina rangeres under det regionale gjennomsnittet på Ease of Doing Business til Verdensbanken med en plassering på 76, og som nr. 130 av 180 land i Transparency International Korrupsjonsrating 2017. Likevel har gjennomførte reformer de siste årene gjort det enklere å betale skatter og avgifter, skaffe byggetillatelse, samt sikre bedre beskyttelse av investorer.

  Ukraina er en av verdens største produsenter av korn og kornprodukter. For norsk næringsliv er det muligheter innen jordbruk og tilhørende utstyr, vanningsutstyr, medisinsk utstyr, fornybar energi og energieffektivisering, IKT, fisk og fiskeoppdrett.

  Lån og bevilgninger fra IMF har vært av stor betydning for å holde ukrainsk økonomi flytende de siste årene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.