• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  En rekke produkter må godkjennes (sertifiseres) av myndighetene i Ukraina før de kan innføres og markedsføres i landet. I denne sammenheng kan det være fordelaktig å bli enig med kjøper om at produktgodkjenningen utføres på grunnlag av en mindre vareprøve.

  I likhet med Russland benytter Ukraina seg av GOST Certificate of Conformity som viser at produktet oppfyller gitte standarder.
  Kontakt SGS eller Rustek AB for mer informasjon om kontroll for GOST dokument.

  Av sertifiseringspliktige varer kan nevnes en rekke typer elektrisk utstyr og maskiner, leketøy, legemidler, kjøretøy, alkohol, kosmetikk og farmasøytiske produkter.

  Nærmere informasjon om produkt- og standardkrav finnes hos:
  The State Committe of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy.

  Standarder
  Ukraina er fullt medlem av ISO.
  Ukrainas nasjonale standard organisasjon er Ukrainian scientific-research and training center of issues of standardization, certification and quality.

  Immaterielle rettigheter
  Ukraina er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer
  Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

  All merking må være på ukrainsk. Bedervelige næringsmidler må være merket med produksjons- og utgangsdato, nettovekt og ingrediensliste. Strekkoder må være påført.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Vul. Striletska 15
  01901 Kyiv
  Ukraina

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ukrainas regjering jobber med å gjennomføre tiltak for å integrere landet med EU og gjøre landet mer konkurransedyktig internasjonalt. Likevel har Ukraina fortsatt store utfordringer da de utviklingsmessig befinner seg langt under vestlige standarder. Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014 og militære handlinger i Øst-Ukraina har gjort den økonomiske situasjonen enda mer utfordrende.

  Ukraina rangeres under det regionale gjennomsnittet på Ease of Doing Business til Verdensbanken med en plassering på 76, og som nr. 130 av 180 land i Transparency International Korrupsjonsrating 2017. Likevel har gjennomførte reformer de siste årene gjort det enklere å betale skatter og avgifter, skaffe byggetillatelse, samt sikre bedre beskyttelse av investorer.

  Ukraina er en av verdens største produsenter av korn og kornprodukter. For norsk næringsliv er det muligheter innen jordbruk og tilhørende utstyr, vanningsutstyr, medisinsk utstyr, fornybar energi og energieffektivisering, IKT, fisk og fiskeoppdrett.

  Lån og bevilgninger fra IMF har vært av stor betydning for å holde ukrainsk økonomi flytende de siste årene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.