• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier). Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

  Fakturaerklæring
  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Ukraina og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Ukraina avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

  Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.

  Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1. Fakturaen må undertegnes av eksportør.

  Opprinnelsesbevis 
  For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring.
  I tillegg til Varesertifikat EUR1 eller Fakturaerklæring kan et Certificate of Origin kreves.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter (alle vegetar og kjøttprodukter generelt). Der finnes et eget sunnhetssertifikat for fisk og fiskevarer til Ukraina. Dette kan du laste ned her. Husk at alle sunnhetssertifikater skal signeres av mattilsynet.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Vul. Striletska 15
  01901 Kyiv
  Ukraina

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ukrainas regjering jobber med å gjennomføre tiltak for å integrere landet med EU og gjøre landet mer konkurransedyktig internasjonalt. Likevel har Ukraina fortsatt store utfordringer da de utviklingsmessig befinner seg langt under vestlige standarder. Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014 og militære handlinger i Øst-Ukraina har gjort den økonomiske situasjonen enda mer utfordrende.

  Ukraina rangeres under det regionale gjennomsnittet på Ease of Doing Business til Verdensbanken med en plassering på 76, og som nr. 130 av 180 land i Transparency International Korrupsjonsrating 2017. Likevel har gjennomførte reformer de siste årene gjort det enklere å betale skatter og avgifter, skaffe byggetillatelse, samt sikre bedre beskyttelse av investorer.

  Ukraina er en av verdens største produsenter av korn og kornprodukter. For norsk næringsliv er det muligheter innen jordbruk og tilhørende utstyr, vanningsutstyr, medisinsk utstyr, fornybar energi og energieffektivisering, IKT, fisk og fiskeoppdrett.

  Lån og bevilgninger fra IMF har vært av stor betydning for å holde ukrainsk økonomi flytende de siste årene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.