• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  I Ungarn finnes det omkring 1,8 millioner registrerte firmaer og circa 1/3 del av disse er operative.
  Firmaetableringer og alle etterfølgende endringer som berører firmaet må registreres på Cégbíróság (Court of Registration).

  Regnskap for ett kalenderår må leveres til myndighetene senest i mai. På denne måten blir deler av regnskapet først tilgjengelig i det påfølgende år. Nye registreringer, endringer, konkurs med mer fremkommer i Cegközlöny, som er utgitt av Cégbíróság. Denne typen bedriftsinformasjon kan kjøpes hos Justisdepartementet. Private firmaer selger også samme informasjon (eventuelt i noe utvidet utgave).

  Informasjonen kan bestilles fra utlandet, via følgende e-postadresse; cegszolgalat@kim.gov.hu
  Kostnadene vil bli faktuerert.

  Innhenting av kredittinformasjon er kun tillatt for juridiske personer. Betalingsanmerkninger registreres ikke. Men firmaer som driver med kredittinformasjon kan samle og registrere slike opplysninger med hensyn til juridiske personer.

  Åpen regning
  Stadig mer vanlig. Kredittid med små og mellomstore selskap er vanligvis 30 dager. Vanlig kreditttid på større selskap er mellom 60 og 90 dager.
  Kassarabatter anvendes, men bare om hele beløpet betales på forskudd.

  Forskuddsbetaling er vanlig ved mindre forretninger, ved nye forretningsforbindelser og dersom varebehovet er stort.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 27 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: - dager
  Tap i prosent av total omsetning: 2,1 %

  Dokumentinkasso
  Forekommer. Kredittid på 60, 90 eller 180 dager. Mindre bedrifter, kortere kredittid. 
  For store bedrifter 60-90 dagers kreditt.

  Remburs
  Anbefales. Remburser er ofte betalbare i Ungarn, hvilket gir forsinket betaling.

  Garantier
  O/D- og P/B-garantier forekommer.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  Ateradius: Åpent.
  Euler Hermes: Åpent.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Morarenten er 12,25%.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  En påminnelse før inkasso er normalt tilstrekkelig. Denne bør sendes innen 30 dager etter forfall. Selger og inkassofirma blir enige om avgiftens form og størrelse. Purregebyr er vanlig.

  Det er mange aktive inkassofirmaer i Ungarn. De seriøse tilhører en forening med et tyvetalls medlemmer.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold skal være avtalt skriftlig mellom selger og kjøper.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Ungarn om privatrettslige dommer. 
  Ungarn har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  5 år.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Ostrom u. 13, H-1015 
  Budapest
  Hungary


  KONTAKT AMBASSADEN

  Ungarn er en av de raskest voksende økonomiene i EU. I tillegg til stor EU-finansiert infrastrukturbygging gjennom EØS-midlene, har regjeringen tatt flere grep for å øke den økonomiske veksten med skattelette, sikre eksportdiversifisering og bedre distribuering av EU midler.

  Mulige vekstområder i Ungarn er utstyr og tjenester til grønn omstilling, bilindustrien, jordbruket og utvikling av legemiddel/medisinsk teknologi. Enkelte norske bedrifter innen maritim, mineral og kommunikasjonsteknologi er tilstede i markedet.

  Innovasjon Norge er programpartner for EØS-midlene med programoperatører i Ungarn. Vi assisterer norske bedrifter med å skape og videreutvikle bilaterale relasjoner mellom Norge og Ungarn innenfor EØS-programmene Grønn innovasjon og Næringsutvikling. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.