• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Ungarens Tollvesen

  Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Ungarn, blant annet på grunn av direkte containertog fra Antwerpen og Rotterdam til Budapest.
  Velutbygget, men noe nedslitt veinett.

  Donau er en viktig transportåre.
  Ungarn er viktig transittland for forsendelser til Ukraina og landene på Balkan.

  Transportforsikring
  Transportforsikring tegnes som regel hos det statlige ungarske forsikringsselskapet.

  Tollflyplasser
  Budapest-Ferihegy 1.

  Importhavner
  Ungarn har ingen sjøhavner, men Donau-havnene Budapest og Dunaujvaros har en viss betydning.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Ostrom u. 13, H-1015 
  Budapest
  Hungary


  KONTAKT AMBASSADEN

  Ungarn er en av de raskest voksende økonomiene i EU. I tillegg til stor EU-finansiert infrastrukturbygging gjennom EØS-midlene, har regjeringen tatt flere grep for å øke den økonomiske veksten med skattelette, sikre eksportdiversifisering og bedre distribuering av EU midler.

  Mulige vekstområder i Ungarn er utstyr og tjenester til grønn omstilling, bilindustrien, jordbruket og utvikling av legemiddel/medisinsk teknologi. Enkelte norske bedrifter innen maritim, mineral og kommunikasjonsteknologi er tilstede i markedet.

  Innovasjon Norge er programpartner for EØS-midlene med programoperatører i Ungarn. Vi assisterer norske bedrifter med å skape og videreutvikle bilaterale relasjoner mellom Norge og Ungarn innenfor EØS-programmene Grønn innovasjon og Næringsutvikling. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.