• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Standarder
  Hellas er fullt medlem av ISO og CEN
  Hellas nasjonal standard organisasjon National Quality Infrastructure System.

  Immaterielle rettigheter
  Hellas er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret

  /
  Oleskii Khodakivskiy

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Athens
  Hatziyianni Mexi 5
  GR-115 28 Athens
  Greece

  KONTAKT AMBASSADEN

  Til tross for at den greske økonomien befinner seg i en vanskelig situasjon, er det utsikter til forsiktig vekst. Energi, shipping og akvakultur er sektorer med betydelig potensial som kan være interessant for norske investeringer, kompetanse og samarbeid.

  Shipping er en framtredende og dynamisk sektor i den greske økonomien. Norske selskaper vil kunne finne interessante muligheter både innen assuranse, finansiering, klassifisering og skipsmegling. Leverandørindustrien til den maritime næringskjeden inneholder også mange ulike muligheter. Hellas har perspektiver for offshore energiutvinning som på sikt vil kunne gi grunnlag for norske næringsinteresser

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Hellas. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Hellas. Programmet er forvaltet av Innovasjon Norge. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.