• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Hellas Tollvesen

  Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Hellas er rundt 20 dager.

  Vel utbygget skipsfart til øyene. Den greske handelsflåten er den klart største i EU. Bra vei- og jernbanenett, men av noe lavere standard enn i det øvrige EU.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Athen, Korfu, Heraklion, Rhodos, Thessaloniki. 

  Importhavner
  Pireus, Saloniki, Patras, Korfu, Heraklion (Kreta), Volos, Kavala, Mytilene, Rhodos, Kalamata, Argostoli, Chalkis og Chios.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. 
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført. 

  Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen(e) kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer og transittering.

  /
  Oleskii Khodakivskiy

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Athens
  Hatziyianni Mexi 5
  GR-115 28 Athens
  Greece

  KONTAKT AMBASSADEN

  Til tross for at den greske økonomien befinner seg i en vanskelig situasjon, er det utsikter til forsiktig vekst. Energi, shipping og akvakultur er sektorer med betydelig potensial som kan være interessant for norske investeringer, kompetanse og samarbeid.

  Shipping er en framtredende og dynamisk sektor i den greske økonomien. Norske selskaper vil kunne finne interessante muligheter både innen assuranse, finansiering, klassifisering og skipsmegling. Leverandørindustrien til den maritime næringskjeden inneholder også mange ulike muligheter. Hellas har perspektiver for offshore energiutvinning som på sikt vil kunne gi grunnlag for norske næringsinteresser

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Hellas. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Hellas. Programmet er forvaltet av Innovasjon Norge. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.