• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er sjelden tilgjengelig, og betalingsanmerkinger er ikke offentlige. Aksjeselskap av typen AG må presentere regnskap, men det finnes ikke tilsvarende krav for GmbH og andre selskapsformer.

  Åpen regning
  Vanlig. Kredittid 8-30 dager. Kassarabatter varierer avhengig av bransje. Normalt 2-3% per 8-14 dager.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 23 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 1 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 1,73 %

  Dokumentinkasso
  Forekommer.

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og ved nye forretningsforbindelser.

  Garantier
  O/D- og P/B-garantier, både indirekte og direkte garantier forekommer.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpent.
  Ateradius: Åpent.
  Euler Hermes: Åpent.
  Trygg forsikring: Åpent.
  Coface: Åpent.

  Morarente
  Morarente kan faktureres. Lovfestet morarente er ECBs styringsrente pluss 8,58%. For øvrig etter avtale mellom partene (den kan ikke være urimelig høy).

  Påminnelse- og inkassorutiner
  2-3 påminnelser med 1-2 ukers forfallstid. Purregebyr er vanlig. Prosedyrer: Inkassokrav, deretter telefonsamtaler, samt rettslige tiltak. Det anbefales å overlate saken til inkasso når forfallsdatoen for siste påminnelse er utløpt uten at betaling har skjedd. Inkassokostnad blir belastet kjøperen og vil variere i størrelse avhengig av det opprinnelige fakturabeløpet. Domsavgjørelse innen ett år.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold bør være skriftlig og angis senest ved leveranse. For maskiner skal en notering gjøres i et offentlig register, "Grundbuch", for å unngå at de betraktes som en del av fast eiendom. Noteringen har gyldighet inntil fem år.

  Veksel
  En veksel må protesteres innen to dager fra forfallsdato hos en Notar, hvilket gir adgang til å gå rettens vei. Informasjon om protest publiseres ikke, men registreres kun hos berørt bank. Veksel er imidlertid ikke like relevant i Østerrike nå som det var tidligere.

  /
  Stefan Steinbauer

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tyskland
  KONTAKT AMBASSADEN!

  Østerrike har en diversifisert økonomi, sterk industri, høy levestandard og den laveste arbeidsledigheten i EU. Østerrike er tett knyttet til de andre EU-landene og det indre markedet i EU er derfor viktig.

  Landet bruker mer enn EU-gjennomsnittet på forskning og utviklingsarbeid, noe som er med på å skape det gode vekstgrunnlaget i landet. Østerrike er rangert som nr 22 på Verdensbankens «Ease of Doing Business» indeks og korrupsjonen i landet er en av Europas laveste. Dette gjør Østerrike til en av EUs mest stabile land.

  For norsk næringsliv er det muligheter innen helsesektoren, forskning og utvikling, IT, smarte byer, energiproduksjon og annen industri.

  Vårt kontor i Tyskland kan i et begrenset omfang hjelpe norske bedrifter inn i Østerrike.