• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Standarder
  Østerrike er fullt medlem av ISO og CEN.
  Østerrikes nasjonale standard organisasjon Austrian Standards Institute (ASI).

  Immaterielle rettigheter
  Østerrike er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret

  /
  Stefan Steinbauer

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tyskland
  KONTAKT AMBASSADEN!

  Østerrike har en diversifisert økonomi, sterk industri, høy levestandard og den laveste arbeidsledigheten i EU. Østerrike er tett knyttet til de andre EU-landene og det indre markedet i EU er derfor viktig.

  Landet bruker mer enn EU-gjennomsnittet på forskning og utviklingsarbeid, noe som er med på å skape det gode vekstgrunnlaget i landet. Østerrike er rangert som nr 22 på Verdensbankens «Ease of Doing Business» indeks og korrupsjonen i landet er en av Europas laveste. Dette gjør Østerrike til en av EUs mest stabile land.

  For norsk næringsliv er det muligheter innen helsesektoren, forskning og utvikling, IT, smarte byer, energiproduksjon og annen industri.

  Vårt kontor i Tyskland kan i et begrenset omfang hjelpe norske bedrifter inn i Østerrike.