• EN
 • Logg inn
 • Tollforhold

  Østerrikes Tollvesen

  Meget velutbygget vei- og jernbanenett. Donau er en betydelig transportåre.
  Østerrike er et viktig transittland. Men sterke restriksjoner er lagt på transittrafikk med lastebil gjennom Østerrike (blant annet vektbegrensinger og avgifter).

  Tollflyplasser
  Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg og Wien.

  Importhavner
  Ingen sjøhavner, men Donau-havnene Linz og Wien-Friedenau er relativt godt utbygget.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter, forutsatt at de blir gjenutført innen en viss periode.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja, gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  Stefan Steinbauer

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tyskland
  KONTAKT AMBASSADEN!

  Østerrike har en diversifisert økonomi, sterk industri, høy levestandard og den laveste arbeidsledigheten i EU. Østerrike er tett knyttet til de andre EU-landene og det indre markedet i EU er derfor viktig.

  Landet bruker mer enn EU-gjennomsnittet på forskning og utviklingsarbeid, noe som er med på å skape det gode vekstgrunnlaget i landet. Østerrike er rangert som nr 22 på Verdensbankens «Ease of Doing Business» indeks og korrupsjonen i landet er en av Europas laveste. Dette gjør Østerrike til en av EUs mest stabile land.

  For norsk næringsliv er det muligheter innen helsesektoren, forskning og utvikling, IT, smarte byer, energiproduksjon og annen industri.

  Vårt kontor i Tyskland kan i et begrenset omfang hjelpe norske bedrifter inn i Østerrike.