• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på tysk, fransk eller italiensk.

  Faksimileunderskrift aksepteres ikke.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollfordeler må opprinnesesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, såvarer, visse grønnsaker, frukt og bær.

  /
  Joel Jasmin

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Tyskland
  KONTAKT AMBASSADEN

  Det sveitsiske markedet er med åtte millioner innbyggere begrenset i størrelse, men karakteriseres av en sterk kjøpekraft, delvis på grunn av den sterke sveitsiske francen. Sveits er EUs tredje største handelspartner. Den sveitsiske økonomien er solid og stabil, og rammebetingelser for næringslivet er gode. Sveits er også attraktiv for bedrifter som søker investorer. 

  Tradisjonelle eksportprodukter fra Norge til Sveits er mineralolje og mineralprodukter, metaller og gass. Det vurderes også å være et potensiale for fisk- og sjømatprodukter, innovativ teknologi, f.eks. innen fintech og medtech, møbel- og interiørdesign, samt produkter innen reiseliv og friluftsliv. Grunnet den sterke kjøpekraften byr også eksport av luksusvarer på muligheter.

  Våre kontor i Tyskland kan i et begrenset omfang hjelpe norske bedrifter inn i Sveits.