• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner når det gjelder import til Island. Ved eksport fra Island er det restriskjoner på eksportinntekter og kapitaltransaksjoner.

  Kredittinformasjon
  I følge lov skal informasjon om bedriftenes årsoppgjør være offentlig. I praksis følges loven likevel kun av børsnoterte selskap. Regnskap kan bestilles fra RSK

  Åpen regning

  Forekommer. Kredittid 30-60 dager. Kassarabatter 5%. Kassarabatter gis som regel bare ved kjøp av kapitalvarer og ved omgående betaling. Kredittsjekk anbefales.

  Dokumentinkasso
  Vanlig. Kredittid 90 dager, men varierer noe avhengig av bransje. Visse betalingsforsinkelser forekommer.

  Remburs
  Anbefales for høyere beløp og overfor nye forretningsforbindelser.

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier forekommer, likeledes direkte og indirekte garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Vurdering fra sak til sak. 
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Den lovfestede morarenten vedtas av sentralbanken en gang i måneden og er basert på gjennomsnittlige utlånsrenter. Partene kan ikke seg imellom avtale høyere rentesats enn den lovfestede.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To påminnelser. Inkassokrav med etterfølgende telefonsamtale, rettslige tiltak. Domsavgjørelse innen ett år.

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger.

  Rettslig oppfølging
  Vanligvis fire år, ti år for domsavgjørelser.

  Foreldelsfrist 
  Lugano-konvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Island.

  Island har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  /
  Tim Wright

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kongelig Norsk Ambassade
  Fjólugata 17
  IS-101 Reykjavik  KONTAKT AMBASSADEN

  Islands økonomi har de siste årene gjennomgått en formidabel gjenoppbyggingsprosess og næringslivet står sterkere enn noensinne. Det er store muligheter for internasjonale aktører, både som investorer og leverandører av forbruksvarer og utstyr til fiskeriene/fiskeflåten.

  Oppdrettsnæringen er voksende og i løpet av de siste par årene har flere norske selskaper gått inn på eiersiden i ulike oppdrettsselskap. Det er stort behov for norsk kompetanse og teknologi i hele verdikjeden.

  Tidligere har valutarestriksjonene vært en stor inngangsbarriere for utenlandske selskaper. Fra 1. januar 2017 skal disse for alle praktiske formål være opphevet. Normalisering av rammen for fri flyt av kapital gjennom EØS-regelverket gjør det mer attraktivt for utenlandske interessenter å investere i Island.