• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Spesielle krav til enkelte produkter.

  Næringsmidler: Spesielle regler mht. kvalitetsnormer, tilsetningsstoffer og merking.
  Medisinske og farmasøytiske produkter: må registreres på Island.

  Standarder
  Island er med i det europeiske standardiseringsarbeidet og er forpliktet til å gjøre felles europeiske standarder (EN standarder) til nasjonale standarder.
  Island er fullt medlem av ISO.
  Islands nasjonale standard organisasjon er Icelandic Standards.

  Immaterielle rettigheter

  Island er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Island er med i det europeiske patentarbeidet. Se EPO (European Patent Office) for mer informasjon.

  Merking av varer
  Spesielle bestemmelser for merking av forbrukeremballasje til mat- og drikkevarer. Varene skal være merket med:
  - varens navn
  - navn og adresse til produsent, emballeringsfirma, importør eller agent
  - varens nettovekt og rommål
  - oppbevaringsbetingelser
  - holdbarhet
  - varedeklarasjon

  Spesielle bestemmelser gjelder blant annet for visse matvarer, tekstiler og farlige stoffer.

  /
  Tim Wright

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kongelig Norsk Ambassade
  Fjólugata 17
  IS-101 Reykjavik  KONTAKT AMBASSADEN

  Islands økonomi har de siste årene gjennomgått en formidabel gjenoppbyggingsprosess og næringslivet står sterkere enn noensinne. Det er store muligheter for internasjonale aktører, både som investorer og leverandører av forbruksvarer og utstyr til fiskeriene/fiskeflåten.

  Oppdrettsnæringen er voksende og i løpet av de siste par årene har flere norske selskaper gått inn på eiersiden i ulike oppdrettsselskap. Det er stort behov for norsk kompetanse og teknologi i hele verdikjeden.

  Tidligere har valutarestriksjonene vært en stor inngangsbarriere for utenlandske selskaper. Fra 1. januar 2017 skal disse for alle praktiske formål være opphevet. Normalisering av rammen for fri flyt av kapital gjennom EØS-regelverket gjør det mer attraktivt for utenlandske interessenter å investere i Island.