• EN
 • Logg inn
 • Transport og tollforhold

  Islandsk Tollvesen

  Transittiden med containerskip fra Oslo til Island er rundt 10 dager.

  Linjene H.F.Eimskipafelag Island, Faroe Line og Samskip går regelmessig på Island.
  For transport både til Island og innen Island er fly- og båtfrakt vanlig. Kystvei landet rundt. Det indre av landet er tildels lite tilgjengelig. Ingen jernbane.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Keflavik, Reykjavik.

  Importhavner
  Akranes, Akureyri, Hafnarfjördur, Isafjördhur, Keflavik, Kopavogur, Reykjavik, Vestmannaeyjar.

  De fleste havnene på Island er kombinerte fiskerihavner og industrihavner, bare tre er utelukkende industrihavner. Det er til sammen rundt 65 større og mindre havner på øyriket, hvorav fire er tilrettelagt for containerforsendelser.

  Frisoner
  Ingen.

  Frihandelsområder
  Norge har frihandelsavtalene EØS og EFTA Konvensjonen med Island. Island er medlem av EFTA.

  EFTA Konvensjonen er en frihandelsavtale som trådte i kraft 3. mai 1960 og består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Medlemslandene har etablert et frihandelsområde hvor handelen med industriprodukter og en rekke fiske- og landbruksprodukter oppnår tollfordeler i samhandelen. I motsetning til EØS-avtalen er det ikke fri flyt av varer innenfor frihandelsområdet.

  EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) er et frihandelsområde som består av avtalepartene EU, Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen trådte i kraft 01.01.94 og sikrer norske produkter tilgang til det indre markedet i EU. EØS avtalen gir i tillegg til fri flyt av varer fri flyt av kapital, arbeidskraft og tjenester.

  Fortolling og lagring
  Varer som ikke fortolles umiddelbart, kan lagres inntil tre år på et tollager, Bonded warehouse.
  Etter denne tid kan varene selges på offentlig auksjon. All fortolling foretas elektronisk.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen seks måneder.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  Tim Wright

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Kongelig Norsk Ambassade
  Fjólugata 17
  IS-101 Reykjavik  KONTAKT AMBASSADEN

  Islands økonomi har de siste årene gjennomgått en formidabel gjenoppbyggingsprosess og næringslivet står sterkere enn noensinne. Det er store muligheter for internasjonale aktører, både som investorer og leverandører av forbruksvarer og utstyr til fiskeriene/fiskeflåten.

  Oppdrettsnæringen er voksende og i løpet av de siste par årene har flere norske selskaper gått inn på eiersiden i ulike oppdrettsselskap. Det er stort behov for norsk kompetanse og teknologi i hele verdikjeden.

  Tidligere har valutarestriksjonene vært en stor inngangsbarriere for utenlandske selskaper. Fra 1. januar 2017 skal disse for alle praktiske formål være opphevet. Normalisering av rammen for fri flyt av kapital gjennom EØS-regelverket gjør det mer attraktivt for utenlandske interessenter å investere i Island.