• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Standarder
  Portugal  er fullt medlem av ISO og CEN.
  Portugals nasjonale standard organisasjon er Instituto Português da Qualidade

  Immaterielle rettigheter
  Portugal er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret.

  /
  Martah Dominguez, Unsplash.com

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Avenida D. Vasco da Gama 1 
  P-1400-127 Lisboa
  Portugal


  KONTAKT AMBASSADEN

  Portugals økonomi har de siste årene vært stabil og svakt styrkende. Den positive utviklingen er blant annet synlig på det private konsumnivået som er stigende. 

  Fisk og fiskeprodukter står sentralt i Norges næringsrelasjoner med Portugal. Det er betydelig betalingsvillighet for gode sjømatprodukter. Det er stort fokus på havrelatert næringsutvikling og Lisboa skal etablere en innovasjons- og utviklingspark for marin og maritim forskning. Norge anses som en interessant investor og partner. Blå vekst og grønn vekst blir et satsningsområde under EØS-midlene 2014-2021.

  Det er positiv utvikling i turistnæringen og annen tjenesteyting. Tekstil- og skoindustrien er igjen i ekspansjon. Produksjonen rettes i økende grad inn mot høykvalitetsmarkeder, hvor produktutvikling og design ofte skjer i andre land, inkl. Norge.