• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Portugals Tollvesen

  Sjøtransport er relativt konkurransedyktig ved forsendelser på Portugal. 
  Veitransport dominerer for innenlandsforsendelser.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Faro, Lisboa, Porto, Santa Maria, Porto Santo.

  Importhavner
  Aveiro, Figueira da Foz, Leixões/Matosinhos, Lisboa, Portimao, Porto, Setubal, Tavira, Viana do Castelo, Vila Real/St. Antonio.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen en viss periode.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  Martah Dominguez, Unsplash.com

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Avenida D. Vasco da Gama 1 
  P-1400-127 Lisboa
  Portugal


  KONTAKT AMBASSADEN

  Portugals økonomi har de siste årene vært stabil og svakt styrkende. Den positive utviklingen er blant annet synlig på det private konsumnivået som er stigende. 

  Fisk og fiskeprodukter står sentralt i Norges næringsrelasjoner med Portugal. Det er betydelig betalingsvillighet for gode sjømatprodukter. Det er stort fokus på havrelatert næringsutvikling og Lisboa skal etablere en innovasjons- og utviklingspark for marin og maritim forskning. Norge anses som en interessant investor og partner. Blå vekst og grønn vekst blir et satsningsområde under EØS-midlene 2014-2021.

  Det er positiv utvikling i turistnæringen og annen tjenesteyting. Tekstil- og skoindustrien er igjen i ekspansjon. Produksjonen rettes i økende grad inn mot høykvalitetsmarkeder, hvor produktutvikling og design ofte skjer i andre land, inkl. Norge.