Fakta

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/verktoy-for-internasjonal-satsning/regionkart/europa/portugal/portugal.gif?width=1168
Foto: CIA World Fact book
The Portugese Republic  
Landkode: PT Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil.
Hovedstad: Lisboa Korrupsjonsindeks (CPI): 64 (2018). Tendens: Positiv.
Tidssone: GMT  
Arbeidsuke: Mandag - Fredag Myntenhet: 1 Euro = 100 cent.
Forretningsspråk: Portugisisk, engelsk, fransk og spansk Valutakode: EUR
Mål og vekt: Det metriske system Vanlig faktureringsvaluta: EUR eller NOK.
   
Handelsavtale med Norge: EØS avtalen
 
Skatteavtale: Ja, se regjeringen.no  
   
/
Martah Dominguez, Unsplash.com

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
Avenida D. Vasco da Gama 1 
P-1400-127 Lisboa
Portugal


KONTAKT AMBASSADEN

Portugals økonomi har de siste årene vært stabil og svakt styrkende. Den positive utviklingen er blant annet synlig på det private konsumnivået som er stigende. 

Fisk og fiskeprodukter står sentralt i Norges næringsrelasjoner med Portugal. Det er betydelig betalingsvillighet for gode sjømatprodukter. Det er stort fokus på havrelatert næringsutvikling og Lisboa skal etablere en innovasjons- og utviklingspark for marin og maritim forskning. Norge anses som en interessant investor og partner. Blå vekst og grønn vekst blir et satsningsområde under EØS-midlene 2014-2021.

Det er positiv utvikling i turistnæringen og annen tjenesteyting. Tekstil- og skoindustrien er igjen i ekspansjon. Produksjonen rettes i økende grad inn mot høykvalitetsmarkeder, hvor produktutvikling og design ofte skjer i andre land, inkl. Norge.