Fakta

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/verktoy-for-internasjonal-satsning/regionkart/europa/belgia/belgium.gif?width=1168
Foto: CIA World Fact book
The Kingdom of Belgum  
Landkode: BE Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil.
Hovedstad: Brüssel Korrupsjonsindeks (CPI): 75 (2018). Tendens: Stabil.
Tidssone: GMT + 1  
Arbeidsuke: Mandag - Fredag Myntenhet: 1 Euro = 100 cent.
Forretningsspråk: Fransk, tysk og nederlandsk Valutakode: EUR
Mål og vekt: Det metriske system Vanlig faktureringsvaluta: EUR eller NOK.
   
Handelsavtale med NorgeEØS avtalen  
Skatteavtale: Ja se regjeringen.no  
   
/
Pixabay

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge
Kunnskapskontoret
Rue du Trône 98, B-1050 Brussels


Den norske ambassaden i Brussel

KONTAKT Innovasjon Norge!

Belgia representerer et attraktivt marked for norsk næringsliv. Sentral plassering og velutviklet infrastruktur gir gode muligheter for eksport til andre europeiske land.

Norge er i dag største leverandør av naturgass til Belgia og det er potensiale for ytterligere vekst både innenfor naturgass og fornybar energi inkludert i transportsektoren. Antwerpen er Europas nest største havn og selv om sjøfartssamarbeidet mellom Norge og Belgia allerede er bredt og velutviklet, er det rom for ytterligere vekst. Importen av norsk sjømat er i stadig vekst. Andre bransjer av interesse er reiseliv, finansielle tjenester, maskiner og maskindeler, telekommunikasjon og IT og produksjon av medisinsk utstyr.

Innovasjon Norges kontor i Brussel skal gi praktisk bistand og støtte til bedrifter, klynger og næringsliv som ønsker å søke EU-midler og bidra til å gjøre norske aktører og interesser mer synlige i Brussel. Kontoret er samlokalisert med Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning, og er en del av det nye Kunnskapskontoret i Brussel.