• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er tilgjengelige, kan lastes ned uten ekstra hos Belgian National Bank og hos Crossroads bank of Companies. Betalingsanmerkninger er offentlige.

  Åpen regning
  Vanligst. Kontantrabatt forekommer ved store beløp og dersom betaling skjer innen tre dager. Kredittid 30-60 dager netto eller fra månedsskiftet etter fakturadatoen. Det er 19 dagers gjennomsnittlig betalningsforsinkelse.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 30 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 9 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 2,01 %

  Dokumentinkasso
  Anbefales, for eksempel ved usikkerhet om kjøperens kredittverdighet eller ved nye forretningsforbindelser. Kredittid inntil seks måneder.

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og nye forretningsforbindelser.

  Garantier
  O/D-garantier forekommer, både i form av direkte og indirekte garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente kan faktureres. Lovfestet morarente er ECBs referanserente pluss 8 %. Ofte benyttes den belgiske morarenten (Belgian legal interest rate for payment default between traders).

  Påminnelse- og inkassorutiner
  2-3 påminnelser innen 30 til 60 dager. Purregebyr er vanlig. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 30 dager. Telefonkontakt med kunden anbefales. Inndrivelse gjennom advokater eller kredittselskap. Inkassokostnader kan belastes kunden og avhenger av størrelsen på kravet.

  Eiendomsrettsforbehold
  En kan ta eiendomsrettsforbehold ved salg til Belgia. Det er ingen spesifikke formelle krav, men et skriftlig dokument kreves som bevis.

  Etter belgisk lov finnes en mulighet for selgeren til i prinsippet å registrere sin rett til alt løsøre fra kommersiell virksomhet. Dette gjøres ved domstolen der debitor har sitt driftssted. Registreringen må skje senest to uker etter leveranse og en kopi av fakturaen eller kjøpsavtalen skal innleveres. Denne sikkerheten kan gjelde inntil fem år.

  Rettslig oppfølging
  Brussel konvensjonen gjelder angående rettmessighet og om utførelse av dommer på det privatrettslige området. 

  Foreldelsfrist
   
  Vanligvis 10 år.

  /
  Pixabay

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge
  Kunnskapskontoret
  Rue du Trône 98, B-1050 Brussels


  Den norske ambassaden i Brussel

  KONTAKT Innovasjon Norge!

  Belgia representerer et attraktivt marked for norsk næringsliv. Sentral plassering og velutviklet infrastruktur gir gode muligheter for eksport til andre europeiske land.

  Norge er i dag største leverandør av naturgass til Belgia og det er potensiale for ytterligere vekst både innenfor naturgass og fornybar energi inkludert i transportsektoren. Antwerpen er Europas nest største havn og selv om sjøfartssamarbeidet mellom Norge og Belgia allerede er bredt og velutviklet, er det rom for ytterligere vekst. Importen av norsk sjømat er i stadig vekst. Andre bransjer av interesse er reiseliv, finansielle tjenester, maskiner og maskindeler, telekommunikasjon og IT og produksjon av medisinsk utstyr.

  Innovasjon Norges kontor i Brussel skal gi praktisk bistand og støtte til bedrifter, klynger og næringsliv som ønsker å søke EU-midler og bidra til å gjøre norske aktører og interesser mer synlige i Brussel. Kontoret er samlokalisert med Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning, og er en del av det nye Kunnskapskontoret i Brussel.