• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Belgias Tollvesen

  Transittid med containerskip fra Oslo til Belgia er 4 dager.
  Belgia har meget velutbygget kanal-, vei- og jernbanenett. 

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser

  Brüssel, Antwerpen, Ostende og Lüttich.

  Importhavner
  Antwerpen er Belgias klart største og mest internasjonale havn. Andre havner er Gent, Nieuwpoort, Ostende og Zeebrügge.

  Vareprøver
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-Carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering. Varer som bringes inn på ATA-carnet kan ikke selges, men må fraktes ut av landet etter en bestemt tid.

  /
  Pixabay

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge
  Kunnskapskontoret
  Rue du Trône 98, B-1050 Brussels


  Den norske ambassaden i Brussel

  KONTAKT Innovasjon Norge!

  Belgia representerer et attraktivt marked for norsk næringsliv. Sentral plassering og velutviklet infrastruktur gir gode muligheter for eksport til andre europeiske land.

  Norge er i dag største leverandør av naturgass til Belgia og det er potensiale for ytterligere vekst både innenfor naturgass og fornybar energi inkludert i transportsektoren. Antwerpen er Europas nest største havn og selv om sjøfartssamarbeidet mellom Norge og Belgia allerede er bredt og velutviklet, er det rom for ytterligere vekst. Importen av norsk sjømat er i stadig vekst. Andre bransjer av interesse er reiseliv, finansielle tjenester, maskiner og maskindeler, telekommunikasjon og IT og produksjon av medisinsk utstyr.

  Innovasjon Norges kontor i Brussel skal gi praktisk bistand og støtte til bedrifter, klynger og næringsliv som ønsker å søke EU-midler og bidra til å gjøre norske aktører og interesser mer synlige i Brussel. Kontoret er samlokalisert med Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning, og er en del av det nye Kunnskapskontoret i Brussel.