• EN
 • Logg inn
 • Hamburg og München

  Sentralbord

  Tlf: +49 (0)40 22 94 150

  Fax: +49 40 22 94 1588

  E-post: germany@innovationnorway.no

  Besøksadresse

  Hamburg
  Caffamacherreihe 5
  20355 Hamburg

  München
  Mies-van-der-Rohe-Str. 8
  Highlight Towers (Forum)
  80807 München

  Postadresse

  Sentralt postmottak
  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  Ansatte

  Manuel Kliese

  Avdelingsleder

  Tlf: +491701613060

  Mobil: +491701613060

  avdeling: Tyskland

  Arne Lueders

  Seniorrådgiver Export Norway

  Tlf: +494022941557

  Mobil: +491731552200

  avdeling: Tyskland

  Britta Garbers

  Mediaspesialist reiseliv

  Tlf: +494022941526

  Mobil: +491629462730

  avdeling: Tyskland

  Gerda Geyer

  Seniorrådgiver Export Norway

  Tlf: +494022941558

  Mobil: +491722055893

  avdeling: Tyskland

  Hilke von Hoerschelmann

  Mediaspesialist reiseliv

  Tlf: +494022941540

  Mobil: +491739807741

  avdeling: Tyskland

  Jana Mennig

  Rådgiver Export Norway

  Tlf: +494022941521

  Mobil: +491727872442

  avdeling: Tyskland

  Katja Ellen Kerschke

  Seniorrådgiver Export Norway - Parental leave

  Tlf: +494022941524

  Mobil: +491731570100

  avdeling: Tyskland

  Kristin Zwez

  Spesialrådgiver Invest in Norway

  Tlf: +4915236621855

  Mobil: +4915236621855

  avdeling: Tyskland

  Marietta Stensrud

  Konsulent administrasjon/sentralbord

  Tlf: +4940229415-0

  Mobil: +4917648880105

  avdeling: Tyskland

  Martin Nietz

  Seniorrådgiver Export Norway

  Tlf: +491714260170

  Mobil: +491714260170

  avdeling: Tyskland

  Tim Genge

  Rådgiver Export Norway

  Tlf: +494022941510

  Mobil: +4915114144854

  avdeling: Tyskland

  Tina Fraune

  Markedsspesialist reiseliv

  Tlf: +494022941541

  Mobil: +491628595234

  avdeling: Tyskland

  Ulrike Sommer

  Bransjespesialist reiseliv

  Tlf: +494022941522

  Mobil: +491705361683

  avdeling: Tyskland

  Ulrike Katrin Peters

  Bransjespesialist reiseliv

  Tlf: +494022941523

  Mobil: +491729342636

  avdeling: Tyskland

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Som største marked i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et marked som er interessant for svært mange norske bedrifter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland, og tyskere er den største gruppen utenlandske turister i Norge. For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen energi og miljø, smart-løsninger av alle slag, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, med merkbare forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet hvor det vil være ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser i de forskjellige delene av landet. Det kan derfor lønne seg å starte med eksport til ett område av Tyskland av gangen.

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemsted til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, samt dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere og forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft og ulike relevante behov som matcher godt med styrkene til norsk næring i Europa.