• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Tysklands Tollvesen

  Velutbygget vei-, jernbane-og kanalnett. Biltransport viktigste transportform i Tyskland generelt. Men jernbane-, båt- og kanaltransport kan i en del tilfelle være en interessant transportløsning. Dette også på grunn av køproblemer og offentlige avgifter ved biltransport.

  Tyskland har innført avgifter for vogntog som kjører på tyske motorveier. For nærmere informasjon, gå inn på Tollcollect sine hjemmesider (lenke til venstre).

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Augsburg, Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Berlin-Tempelhof, Bremen-Neuland, Dortmund, Dresden, Düsseldorf-Lohausen, Erfurt, Frankfurt a.M., Friedrichshafen, Hamburg-Fuhlsbüttel, Hannover-Langenhagen, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln-Bonn, Leipzig/Halle, Mönchengladbach, München-Erding, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage, Saarbrücken-Ensheim og Stuttgart-Echterdingen.

  Importhavner
  Hamburg og Bremen/Bremerhaven er de største og de mest internasjonale havnene.

  Andre havner: Brake, Cuxhaven, Emden, Flensburg,  Kiel, Lübeck, Nordeham, Rostock, Sassnitz, Stralsund, Wilhelmshaven og Wismar.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt. Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import. 

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Som største marked i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et marked som er interessant for svært mange norske bedrifter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland, og tyskere er den største gruppen utenlandske turister i Norge. For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen energi og miljø, smart-løsninger av alle slag, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, med merkbare forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet hvor det vil være ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser i de forskjellige delene av landet. Det kan derfor lønne seg å starte med eksport til ett område av Tyskland av gangen.

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemsted til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, samt dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere og forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft og ulike relevante behov som matcher godt med styrkene til norsk næring i Europa.