• EN
 • Logg inn
 • Industri 4.0

  Sør-Tyskland er tradisjonelt en sterk europeisk industriregion med verdensledende bedrifter i ulike sektorer. For de fleste industrier har digitalisering, som konkret innebærer utvikling og implementering av løsninger innen industri 4.0 og anvendelse av maskinlæring og KI i industriprosesser, blitt en viktig faktor for fremtidig vekst or verdiskaping.

  Denne endringen skjer raskt og krever en myk overgang mellom FoU og faktisk anvendt innovasjon. Verdensledende bedrifter innen industrier innenfor automobilitet, forbrukervarer, finanstjenester, tungindustri, samt mat og drikkevarer har base i disse regionene, og danner sammen med verdenskjente forskningsinstitusjoner og universiteter en sterk kjerne for industriinnovasjon. En slik kjerne representerer muligheter på hovedsakelig to nivå: ved å være et direkte forretningssted og ved å være en kilde til kunnskapsdeling og -utvikling mellom Norge og Tyskland.

  En klar trend når det gjelder industri 4.0 er samarbeid på tvers av sektorer, samt fokus på teknologi som kan anvendes i flere bruksområder. Både store og mindre bedrifter møter utfordringer under implementering av nye prosesser og teknologier inn i deres eksisterende forretningsmodeller, og norske innovative løsninger kan komme med et interessant bidrag til den lokale industrien. Videre ser vi potensialet for at norske bedrifter kan ta fordel av tysk kunnskap i internasjonal skala samt effektiv industrialisering av teknologier. Samarbeid med tyske aktører som ofte har globale koblinger inn i viktige vekstmarkeder kan også by på betydelige skaleringsmuligheter for norske små og mellomstore bedrifter med kompetanse på forretningsområdet.

  Kontoret i München jobber nå med å utvikle et program for forretningsvekst og akselerasjon for norske bedrifter med kompetanse innenfor området Industrial Internet of Things (IIoT) og KI, ikke minst for å skape og utnytte nye koblinger til aktører som anvender Tysklands Industri 4.0 konsept.

  For mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:
  Martin Nietz
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge, Tyskland
  martin.nietz@innovationnorway.no  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Som største marked i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et marked som er interessant for svært mange norske bedrifter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland, og tyskere er den største gruppen utenlandske turister i Norge. For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen energi og miljø, smart-løsninger av alle slag, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, med merkbare forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet hvor det vil være ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser i de forskjellige delene av landet. Det kan derfor lønne seg å starte med eksport til ett område av Tyskland av gangen.

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemsted til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, samt dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere og forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft og ulike relevante behov som matcher godt med styrkene til norsk næring i Europa.