• EN
 • Logg inn
 • Kreative industrier

  Kreative industrier omfatter næringer basert på kultur, håndverk, design, arkitektur, mote, film og musikk, programvare etc. og har et stort potensial for vekst.

  Over de siste tre tiårene har kreative industrier blitt en viktig sektor globalt. Tyskland er en av kjernemarkedene for kreative industrier, noe som har bidratt med mer enn 102 milliarder euro til den tyske økonomien i 2017. Med andre ord bidrar kreative industrier med mer verdiskapning til den tyske økonomien enn store sektorer som kjemisk industri, energileveranser og finanstjenester.

  190315 - Germany - Kreative Industrier.png
  Kilde: Cultural and Creative Industries

  Innovasjon Norge jobber med Norwegian Arts Abroad (NORLA, DOGA, Music Norway, Norsk Filminstitutt etc.) for å promotere norske produkter og tjenester innen den kreative industrien i det tyskspråklige markedet.

  I 2019 er Norge æresgjest på bokmessen i Frankfurt, den største handelsmessen for den internasjonale bokindustrien med over 7300 utstillere fra 102 land. Innovasjon Norges satsing i Tyskland bidrar med et utstillingsvindu for å promotere turisme til Norge og samarbeider med en av Norges mest profilerte kokker, Christopher Haatuft, om et kulinarisk konsept til Norgespresentasjonen i Frankfurt. I tillegg har Innovasjon Norge lansert et eksportprogram, “Litteratur ut i verden”, for kreativ industri/ litteratursektoren. Norge vil være veldig synlig i den kulturelle sektoren i 2019, noe som vil være positivt for kulturelle begivenheter i Norge i 2020, spesielt for åpningen av det nye Munchmuseet og Deichman biblioteket.

  Utover det er nordisk design svært populært i Tyskland. Derfor har Innovasjon Norge i 2019 lansert et eksportprogram med fokus på møbel- og designindustriens markedsmuligheter og markedsføringsevne i Tyskland som heter “Global Growth Nordic Living”.

  Mer informasjon:
  Initiative "Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung" 
  Annual monitoring report on CCI

  For mer informasjon, vennligst ta kontakt med vår ekspert: 
  Jana Mennig
  Bransjespesialist reiseliv
  Innovasjon Norge, Tyskland
  jana.mennig@innovationnorway.no


   

   

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Som største marked i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et marked som er interessant for svært mange norske bedrifter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland, og tyskere er den største gruppen utenlandske turister i Norge. For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen energi og miljø, smart-løsninger av alle slag, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, med merkbare forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet hvor det vil være ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser i de forskjellige delene av landet. Det kan derfor lønne seg å starte med eksport til ett område av Tyskland av gangen.

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemsted til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, samt dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere og forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft og ulike relevante behov som matcher godt med styrkene til norsk næring i Europa.