• EN
 • Logg inn
 • Forsvar

  En ny sikkerhetssituasjon har i mange områder ført til en re-evaluering av forsvarsbehov. Land verden over øker derfor investeringene i forsvar og sikkerhetsteknologi for å opprettholde, fornye eller utvide forsvarets kapasitet. Dette gjelder også Norge, som nå enten oppdaterer eller erstatter eksisterende utstyr. Tyske selskaper er potensielle tilbydere av flere oppgraderings- og nyanskaffelsesprosjekter.

  Ved innkjøp av forsvars- og sikkerhetsmateriell i utlandet vil den utenlandske leverandøren normalt være forpliktet til å kjøpe norske varer eller tjenester og samarbeide med norske selskaper eller forskningsinstitusjoner, for å føre verdiskapning tilbake til Norge. Når det gjelder det norsk-tyske anskaffelsessamarbeidet, har man ført tanken videre til et større industrielt samarbeid (“Industrial Cooperation”), som er en videreutvikling av det tidligere “Offset-regimet”. Det industrielle samarbeidet skal føre til et mer strategisk/langsiktig og dypere samarbeid mellom de involverte partene innen forsvar og sikkerhet i begge landene. Industrielt samarbeid kan foregå i form av en ordre fra norske selskaper, felles FoU-prosjekter med norske selskaper og forskningsinstitusjoner, eller i form av felles aktiviteter med norske partnere i et tredje marked.

  Det er stor sannsynlighet for at tyske selskaper vil være tilbydere av flere fremtidige nyanskaffelsesprosjekter. Dermed vil det være høye forpliktelser for den tyske tilbyderen mht. verdiskaping i Norge, som vil kunne skape store muligheter til å etablere langsiktig samarbeid og partnerskap med tyske partnere. Norske selskaper innen sikkerhet- og forsvarsindustrien har ofte et behov for å utvikle enkelte kompetanser og eventuelt finansiere vekst relatert til slike større partnerskap.

  Derfor jobber Innovasjon Norge Tyskland innenfor dette feltet, og har allerede bygget relevant kunnskap og nettverk slik at vi er i stand til å støtte norske selskaper med relevans innen forretningsområdet.

  For mer informasjon, ta kontakt med våre eksperter:
  Arne Lueders
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge, Tyskland
  arne.lueders@innovationnorway.no

  Manuel Kliese
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, Tyskland
  manuel.kliese@innovationnorway.no   

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Som største marked i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et marked som er interessant for svært mange norske bedrifter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland, og tyskere er den største gruppen utenlandske turister i Norge. For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen energi og miljø, smart-løsninger av alle slag, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, med merkbare forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet hvor det vil være ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser i de forskjellige delene av landet. Det kan derfor lønne seg å starte med eksport til ett område av Tyskland av gangen.

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemsted til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, samt dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere og forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft og ulike relevante behov som matcher godt med styrkene til norsk næring i Europa.