• EN
 • Logg inn
 • Bioøkonomi

  Landbruk i Tyskland, slik som landbruk i mange andre europeiske land, har den utfordringen at antallet plantevernmidler som er sertifisert til bruk minker, samt vil fortsette å minke fremover.

  Den avtagende tilgjengeligheten av pesticider vil spesielt synliggjøres ved dyrking av kulturer som poteter, sukkerbeter og grønnsaker. En annen utfordring er den fallende størrelsen av disponibelt landbruksareal som følge av nye infrastruktur- og husprosjekter. Samtidig konkurrerer planter som matvarer med planter til energiutvinning (som f.eks. biogassanlegg). Dessuten øker bevisstheten og interessen til tyske sluttforbrukere mht. bærekraftig matproduksjon (jord, grunnvann og luft) og sunn (økologisk) mat. Dermed må bønder oppfylle mer krevende forventninger fra sluttforbrukeren.

  Det samme gjelder også for melkebønder og bønder for dyreoppdrett som også må tilfredsstille strengere regulatoriske krav og økte forventninger fra sluttforbrukere mht. bærekraft og dyrevelferd.

  Derfor leter landbruksbransjen mer og mer etter alternative løsninger og teknologier for å i det minste holde avkastningene stabile, eller øke avkastningene på tross av de nevnte utfordringene. Som følge av presset for å finne alternative løsninger er bønder, landbrukskammer, landbruksforbund, forhandlere og rådgivere veldig åpne for å stille informasjon, innsikt og tid til rådighet samt for å teste nye løsninger, uansett om den nye løsningen befinner seg i utviklings- eller salgsfasen.

  Når det kommer til skogbruk, er det mange likhetstrekk mellom Norge og spesielt Bayern, særlig med tanke på tilgjengelige ressurser og kompetanse. Likevel er det identifisert kunnskapsdeling på spesielt to områder; a) effektiv prosessering av trekonstruksjon og modulær byggkonstruksjon, og b) bruk av bioraffineriprosesser til å utvikle bærekraftige og pålitelige materialer laget av treverk.

  Begge land har hatt en aktiv dialog siden 2017 for å fostre samarbeid mellom klynger, identifisere potensialet for økt kunnskapsdeling, verdikjeder og innovative prosesser. I 2019 leder denne dialogen til et enda sterkere samarbeid mellom klynger i Norge og bl.a. Bayern, for å identifisere forretningsmuligheter for sine respektive medlemsbedrifter.

  For mer informasjon, ta kontakt med våre eksperter:
  Arne Lueders
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge, Tyskland
  arne.lueders@innovationnorway.no 

  Martin Nietz
  Seniorrådgiver Export Norway
  Innovasjon Norge, Tyskland
  martin.nietz@innovationnorway.no  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Som største marked i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et marked som er interessant for svært mange norske bedrifter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland, og tyskere er den største gruppen utenlandske turister i Norge. For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen energi og miljø, smart-løsninger av alle slag, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, med merkbare forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet hvor det vil være ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser i de forskjellige delene av landet. Det kan derfor lønne seg å starte med eksport til ett område av Tyskland av gangen.

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemsted til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, samt dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere og forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft og ulike relevante behov som matcher godt med styrkene til norsk næring i Europa.