• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er tilgjengelig for stort sett alle aksjeselskap. Betalingsanmerkinger er offentlige.

  Åpen regning
  Vanlig. Kredittid 30 dager. Kassarabatt anvendes i relativt stor utstrekning, men størrelsen varierer mye avhengig av bransje.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 25 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 1 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 4,7 %

  Dokumentinkasso
  Vanlig. Kredittid 30-120 dager. De engelske kjøperne vil ofte ha en veksel med blant dokumentene.

  Remburs
  Anbefales ved store kontrakter og nye forretningsforbindelser.

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier forekommer, både som indirekte og direkte garantier. Kompliserte garantitekster kan forekomme.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen. 
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente kan faktureres, men gjøres sjeldent i praksis. Morarenten ligger 8 % over nasjonalbankens styringsrente.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To påminnelser etter 14 dager. Telefonsamtale er å anbefale da skriftlige påminnelser ofte ikke er tilstrekkelig. Lovbestemt advokatbrev sendes ut syv dager før rettslige tiltak. Domsavgjørelse innen to år. Vanlig tid fra forfalt faktura til inkasso er 30 dager. Purregebyr faktureres vanligvis ikke.

  Eiendomsrettsforbehold
  Selgere og kjøpere kan gjøre avtale om eiendomsrettsforbehold.

  Rettslig oppfølging
  Brussel-konvensjonen om domstolers myndighet og iverksetting av dommer på privatrettens område gjelder.  Storbritannia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer. 

  Foreldelsfrist 
  Seks år fra rettslige tiltak ble innledet. Den kan i visse tilfeller forlenges.

  Veksel
  Vekselprotest skal leveres innen ett døgn fra forfallsdag. Protest skal skje hos en notar på det stedet vekselen skulle vært innløst. Vekselprotesten offentliggjøres ikke, men man kan få opplysninger via skyldnerens bank eller kredittopplysningsbyrå. Denne framgangsmåten kreves før stevning ved domstol.

  /
  Fotolia

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  London
  Den norske ambassaden i London

  Storbritannia er en av verdens største økonomier og en av Norges viktigste handelspartnere. Regjeringen har i lang tid investert i forskning og innovasjon, noe som har ført til at Storbritannia nå er ledende innenfor en rekke viktige sektorer, som i stor grad tiltrekker seg utenlandske investeringer. 

  London er rangert som Europas ledende destinasjon for teknologi og finansielle tjenester og er en attraktiv by for næringsliv på grunn av dens tilgang til både finansiering og kunnskap. I tillegg er London en by hvor det er enkelt å drive forretninger. Hvis du ønsker å undersøke Storbritannia nærmere, ta kontakt med vårt team i London. 

  Selv om Storbritannia 29. mars 2017 aktiverte artikkel 50, vil det ikke være endringer i handelsforholdet før Brexit er ferdigforhandlet. Dette forventes å være våren 2019.