• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Informasjon om større og delvis mellomstore bedrifter er pålitelig, mens det kan være vanskelig å få tak i like pålitelig regnskapsinformasjon om mindre bedrifter. Man bør ta hensyn til bedriftens valutaeksponering.

  Åpen regning
  Forekommer. Kredittid 30-90 dager. Kassarabatter forekommer ikke.

  Bruk av factoring kan være en mulighet ved salg til tyrkiske kunder. 

  Dokumentinkasso
  Forekommer. Man møter ofte krav om inkasso i stedet for remburs. Normalt ingen problemer å få remburs akseptert. Visse betalingsforsinkelser.

  Remburs
  Anbefales. Vanlig. Kredittid inntil ett år. Det er viktig å velge rett bank i Tyrkia for å få rembursen bekreftet av norsk bank. Ta derfor kontakt med din norske bank i forkant.

  Garantier
  O/D-garantier forekommer. Bank til bank-garantier er vanligst.

  Tyrkiske banker har egne tekster de vil skal anvendes. Vær nøyaktig ved utregning av garantitiden, da forlengelser blir svært dyre på grunn av tyrkisk skatt. En prosentsats tas ut på hele garantibeløpet ved hver forlengelse.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  Generelt: Visse restriksjoner.
  GIEK Kredittforsikring: Åpent, på forespørsel.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Etter avtale mellom partene. Den lovbestemte morarenten endres ofte.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Det finnes ingen faste påminnelsesrutiner i Tyrkia. Rettslige tiltak er tidkrevende og kostbare.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold skal være avtalt skriftlig mellom selger og kjøper, og skal registreres og godkjennes av Notarius Publicus, der kjøperen har sitt oppholdssted.

  Rettslig oppfølging
  Iverksetting av privatrettslige dommer:
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Tyrkia om iverksetting av privatrettslige dommer.
  Tyrkia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  I alminnelighet ti år.

  Veksel
  Veksel forekommer ofte og kan avaliseres av bank.

  Annet
  Ved alle former for betaling, inkludert kreditt (uansett om det er en åpen regning, dokumentinkasso eller remburs), blir 3% av fakturabeløpet tatt ut ved import som en tollskatt (Resource utilisation tax) før fortolling.

  /
  Myshu

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Yukarı Dikmen Mahallesi
  Turan Güneş Bulvarı, No: 106 
  Yıldız Kule İş Merkezi. Floor: 12
  06450 Çankaya 
  Ankara

  KONTAKT AMBASSADEN

  Tyrkia er en av verdens nyeste industrialiserte økonomier, og er i dag en av Europas raskest voksende økonomier. Landet er medlem av G20. Landets markedsøkonomiske utvikling er drevet av industrisektoren (28 %) og servicesektoren (64 %). 

  Befolkningen på 80 millioner er den nest største i Europa, og den yngste med en gjennomsnittsalder på 30 år. Landet har en raskt voksende middelklasse som i økende grad etterspør konsumentprodukter og en moderne livsform. Rundt 70 % av befolkningen bor i byer. Tyrkia er et knutepunkt mellom Europa og Asia, og et relevant startpunkt for selskaper som ser markedspotensialer i Midtøsten og Sentral-Asia.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.