• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  For enkelte produkter gjelder visse produktkrav. For enkelte matvarer gjelder visse kvalitetsstandarder. Importører av blant annet levende dyr, planter, korn og plantefrø må søke Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) om tillatelse. Tyrkia har forbund mot import av kjøtt og fjærkre (med mindre tyrkiske myndigheter har inspisert fasilitetene i eksportlandet).

  For kjemikalier kreves importtillatelse fra Directorate General of Curative Care Service i the Ministry of Health and Agriculture.

  For import av elektriske maskiner (for eksempel motorkjøretøy, elektriske husholdsartikler, datamaskiner, TV, video) kreves importtillatelse fra the Ministry of Industry and Commerce.

  For import av farmasøytiske produkter kreves godkjennelse fra the Ministry of Health and Agriculture. Medisiner må registreres.

  Legemiddelprodukter må merkes med strekkode.

  Spesielle krav gjelder ved import av skadedyrsmidler.

  Communiqué of Standardization for Foreign Trade (No. 2004/4) spesifiserer hvilke produkter som må inspiseres av tyrkiske myndigehter før de importeres.

  Tyrkia knytter seg gradvis til ordningen med CE-merking. Det tyrkiske regelverket (basert på Communiqué on the Imports of CE Marked Products No. 2004/9) krever at alle produkter innenfor de angitte produktkategorier skal CE-merkes og at tyrkiske myndigheter skal ha dokumentasjon før produktene kan importeres. I bestemmelsene om dokumentasjon og inspeksjon er det imidlertid gjort unntak for produkter som allerede er godkjente for omsetning innenfor EU.

  Standarder
  Tyrkia er fullt medlem av ISO og CEN
  Tyrkias nasjonale standard organisasjon er Turkish Standards Institution.

  Immaterielle rettigheter
  Tyrkia er medlem av det europeiske patentarbeidet EPO (European Patent Organization) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.


  Merking av varer
  Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales. 

  Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for visse matvarer, maskiner, farmasøytiske og medisinske produkter, røntgenfilm, såpe, samt enkelte forbruksvarer.
  Sjekk også toll og dokumentadatabasen Mendel Online for produkt og dokumenkrav knyttet til ditt produkt.  

  /
  Myshu

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Yukarı Dikmen Mahallesi
  Turan Güneş Bulvarı, No: 106 
  Yıldız Kule İş Merkezi. Floor: 12
  06450 Çankaya 
  Ankara

  KONTAKT AMBASSADEN

  Tyrkia er en av verdens nyeste industrialiserte økonomier, og er i dag en av Europas raskest voksende økonomier. Landet er medlem av G20. Landets markedsøkonomiske utvikling er drevet av industrisektoren (28 %) og servicesektoren (64 %). 

  Befolkningen på 80 millioner er den nest største i Europa, og den yngste med en gjennomsnittsalder på 30 år. Landet har en raskt voksende middelklasse som i økende grad etterspør konsumentprodukter og en moderne livsform. Rundt 70 % av befolkningen bor i byer. Tyrkia er et knutepunkt mellom Europa og Asia, og et relevant startpunkt for selskaper som ser markedspotensialer i Midtøsten og Sentral-Asia.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.