• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Fakturaen skal utstedes i tre eksemplarer, med orginal signatur. Fakturaen må inneholde en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av varene, deres HS-nummer, transportdetaljer, vekt (i kg) og dimensjoner, verdi og faktureringsvalutta. og separat beskrivelse av tilleggskostnader som frakt og forsikring, leveringsbetingelser, opprinnelsesland og fullstendig adresse til alle berørte parter. 

  For varer av bomull, ull og silke må fakturaen inneholde detaljert beskrivelse av mengde, vekt, kvalitet og mål.

  Fakturaerklæring
  Fakturaen stemples og underskrives av eksportøren, samt påføres følgende erklæringhvis påkrevet:
  "We hereby certify that this is the first and original copy of our invoice, the only one issued by our firm for the goods listed herein"

  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Tyrkia og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Tyrkia avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

  Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
  Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED og under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

  (A.TR-sertifikatet gjelder kun for handel mellom EU og Tyrkia).

  Opprinnelsesbeviset Certificate of Origin kan kun kreves dersom forsendelsen inneholder varer som ikke er berettiget til preferansetollbehandling.

  Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
  Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og andre matvarer. Spesielle sunnhetssertifikat kreves for materialer og gjenstander som skal komme i kontakt med matvarer.

  Andre dokumenter
  Analysesertifikat kreves for blant annet farmasøytiske og medisinske produkter, samt for enkelte matvarer og syntetisk vaskepulver.
  Free Sale certificate kan kreves for blant annet hermetiske matvarer, juice, energidrikker, matvaretilsetninger og alkohol.

  /
  Myshu

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Yukarı Dikmen Mahallesi
  Turan Güneş Bulvarı, No: 106 
  Yıldız Kule İş Merkezi. Floor: 12
  06450 Çankaya 
  Ankara

  KONTAKT AMBASSADEN

  Tyrkia er en av verdens nyeste industrialiserte økonomier, og er i dag en av Europas raskest voksende økonomier. Landet er medlem av G20. Landets markedsøkonomiske utvikling er drevet av industrisektoren (28 %) og servicesektoren (64 %). 

  Befolkningen på 80 millioner er den nest største i Europa, og den yngste med en gjennomsnittsalder på 30 år. Landet har en raskt voksende middelklasse som i økende grad etterspør konsumentprodukter og en moderne livsform. Rundt 70 % av befolkningen bor i byer. Tyrkia er et knutepunkt mellom Europa og Asia, og et relevant startpunkt for selskaper som ser markedspotensialer i Midtøsten og Sentral-Asia.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.