• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Tyrkias Tollvesen

  Transittid containerskip Oslo-tyrkisk havn er 15-20 dager, avhengig av korrespondanse med feederbåter og tyrkisk lossehavn.

  Krav om forhåndsvarsling (24 timer) ved frakt av farlig gods gjennom Bosporus-stredet (Istanbul) til Svartehavet.
  Godstransport på jernbane til Tyrkia (ca. syv dager) kan være et konkurransedyktig alternativ.
  Innenlands i Tyrkia dominerer veitransport. Omfattende innenlands vei- og jernbanenett.

  Tyrkia er et viktig transittland for forsendelser til Midtøsten og Sentral-Asia.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Adana, Ankara, Antalya, Istanbul, Dalaman, Mugla og Izmir.

  Importhavner
  Istanbul er hovedhavnen.

  Langs Svartehavet: Baritn, Giresun, Hopa, Rize, Samsun, Sinop, Ordu, Trabzon og Zonguldak.
  Langs Middelhavet: Antalya, Bandirma, Iskenderun, Izmir og Mersin.

  Frisoner
  Foreløpig eksisterer det cirka 16 frisoner. Ved innførsel til en frisone kan det forlanges et gebyr på 0,1% av CIF-verdi. Ved utførsel av frisone til Tyrkia forlanges 0,9% av FOB-verdi. Det ingen begrensniger på hvor lenge varen kan ligge på en frisone. I frisonen kan det utføres foredling og bearbeiding av produktet. Det kreves lisens for bearbeiding, utstedt av myndighetene.

  Fortolling og lagring
  Visse importvarer må granskes/sertifiseres før tollmyndighetene frigjør varene.
  Utagangspunktet er at varene kan lagres inntil 3 måneder på tollager.

  En del uregelmessigheter er observert i forbindelse med innfortolling i Tyrkia. Ta ikke for gitt at tyrkiske tolltjenestemenn kjenner til forskjellen mellom EU og EFTA. Det gis store bøter hvis opplysningene i de ulike dokumentene som kreves ved fortollingen ikke stemmer overens. Opplysninger om vekt, mengde og opprinnelsesstatus blir spesielt kontrollert. Varer som ikke er tollklarert eller overført til frilager innen to måneder etter ankomst, kan bli solgt på auksjon.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varene må gjenutføres innen seks måneder. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen seks måneder.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer. Vær oppmerksom på at messegods må gjenutføres innen seks måneder.

  /
  Myshu

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Yukarı Dikmen Mahallesi
  Turan Güneş Bulvarı, No: 106 
  Yıldız Kule İş Merkezi. Floor: 12
  06450 Çankaya 
  Ankara

  KONTAKT AMBASSADEN

  Tyrkia er en av verdens nyeste industrialiserte økonomier, og er i dag en av Europas raskest voksende økonomier. Landet er medlem av G20. Landets markedsøkonomiske utvikling er drevet av industrisektoren (28 %) og servicesektoren (64 %). 

  Befolkningen på 80 millioner er den nest største i Europa, og den yngste med en gjennomsnittsalder på 30 år. Landet har en raskt voksende middelklasse som i økende grad etterspør konsumentprodukter og en moderne livsform. Rundt 70 % av befolkningen bor i byer. Tyrkia er et knutepunkt mellom Europa og Asia, og et relevant startpunkt for selskaper som ser markedspotensialer i Midtøsten og Sentral-Asia.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.