/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Stockholm
Den norske ambassaden i Stockholm

Som vår nærmeste nabo er Sverige vår viktigste handelspartner både på import- og eksportsiden. Med store markedsmuligheter innenfor turistsektoren, helse- og omsorgssektoren, bioøkonomi, smarte samfunn og IKT/kunstig intelligens har norske eksportører store muligheter rett over grensen. 
 
Sverige har en sterk økonomi som er fordelt på mange sektorer og er rangert som en av verdens mest innovative økonomier. 
 
I den svenske businesskulturen legges det større vekt på detaljer, delegering og langsiktige relasjoner. Svenskene er opptatt av å eliminere fremtidig risiko gjennom å skape langsiktige forretningsforbindelser, og vurderer derfor bedriften og forslaget nøye.